چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
دفاع مقدس
پنجاهمین سال تاسیس شرکت
سلام بر محرم
سلام بر محرم
هر هفته الف _ ب
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

   شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان یکی از شرکتهای تابعه  وزارت نیرو است که وظیفه مهار و کنترل منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه تحت مدیریت را به عهده دارد. با توجه به روند رو به رشد جمعیت و توسعه بخشهای صنعت ، خدمات و کشاورزی که افزایش مصرف آب را بدنبال دارند و نیز با توجه به محدود بودن منابع آب ، مدیریت تقاضا و حفاظت کمی و کیفی منابع موجود و خارج نمودن منابع تأمین آب مرکز استان از حالت تک منبعی در اولویت کاری قراردارد . که بدین منظور این شرکت جهت ایجاد بهبود مستمر در فعالیتهای جاری سـازمان ، اقـــدام به طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت  (ایزو 9001  ویرایش 2000)  نموده است وجهت تداوم تناسـب آن با اهداف سازمــانی در جلسات بازنگری مدیریت ، خط مشــی کیفیــت را مورد بازنگـری قرار می دهد.


     هدف اصلی شرکت تأمین و انتقال آب با کیفیت مطلوب جهت مصارف شرب ، کشاورزی ، صنعت و خدمات در کل استان می باشد که از طریق اجرای راه کارهای ذیل این امر میسر خواهد شد.


1-       تسریع در اجرای طرحهای تامین و انتقال آب .

2-       شناسایی ، حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب موجود .

3-    ارتقاء سطح آگاهی ، دانش و مهارت کارکنان در سطوح مختلف به عنوان سرمایه های اصلی سازمان ، از طریق توسعه آموزش های ا ثر بخش .

4-       توسعه و بهبود مستمر روشهای مدیریتی .

5-    بهبود مداوم فرآیندها و روشهای کاری سازمان جهت تسریع در انجام فعالیتهــای شرکت ،  با توجــه به آئین نامه ها و بخشنامه های وزارت نیرو و مصوبات داخلی شرکت .

6-    تاکید بر بهره برداری و نگهداری مطلوب از تأسیسات و تجهیزات پشتیبانی موجود و بکارگیری  سیستمهای کاری نوین جهت حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات .

7-      افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات ارائه شده .

     کلیه کارکنان سازمان متعهد میشوند اهداف کیفیتی واحد ذیربط را با توجه به خط مشی کیفیت تعیین نموده و در زمانهای مناسب مورد بازنگری قرار دهند . همچنین مدیریت سازمان منابع و امکانات لازم جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001 سال 2000) را فراهم نموده و در اختیار کارکنان قرار خواهد داد.


هوشنگ ملائی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

 بازدید:3466
تاریخ ثبت: 1393/09/11
آخرین به روزرسانی: 1398/03/08