دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
دفاع مقدس
پنجاهمین سال تاسیس شرکت
سلام بر محرم
سلام بر محرم
هر هفته الف _ ب
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

طرح­های تحقیقاتی انجام شده در سال 1388

                                                                                                                                                                                                                                    

 

  • بررسی تغییرات زمانی خشکی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز میناب ( دریافت فایل چکیده)
  • بررسی روابط بارندگی و رواناب به تفکیک کوه و دشت درمحدوده های مطالعاتی و حوضه های آبریز هرمزگان ( دریافت فایل چکیده )
  • بررسی تاثیر خشکسالی­های اخیر برمنابع آب زیرزمینی دشت از جهت کمی و کیفی ونیز آسیبهای وارده بر آبخوان ناشی از پدیده فرونشینی ( دریافت فایل چکیده)
  • بررسی اثرات ال نینو و نوسانات جنوبی (ENSO) برروی بارندگی های کشور ( دریافت فایل چکیده )       

  

 بازدید:717
تاریخ ثبت: 1396/02/16
آخرین به روزرسانی: 1397/06/14