یکشنبه, 30 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
دفاع مقدس
پنجاهمین سال تاسیس شرکت
سلام بر محرم
سلام بر محرم
هر هفته الف _ ب
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
 

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
 

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 130011449000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
 

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
 

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
خدمات تفریحی، فرهنگی و مذهبی طبقه بندی نشده در جای دیگر
 

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت :    [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

تدوین پیشنویس قوانین و مقررات ، ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
 

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها ، شیوه نامه های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
 

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

پاسخگویی به استعلامات دستگاه قضایی ، اجرایی و سایر مراجع

شناسه خدمت : 13091448106   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
خدمات عمومی
 

فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000   [تاریخ بروز رسانی  98/10/2 مدیر سایت]
شرکت آب منطقه ای هرمزگان
خدمات تفریحی، فرهنگی و مذهبی طبقه بندی نشده در جای دیگر