شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
دفاع مقدس
پنجاهمین سال تاسیس شرکت
سلام بر محرم
سلام بر محرم
هر هفته الف _ ب
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

نظرسنجی خدمات

 

نظرسنجی خدمات

 

شمارهعنوانشرح
14جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور شناسه خدمت : 13092131000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

13نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور شناسه خدمت : 130011449000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

12ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی شناسه خدمت : 13021447000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

11ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی شناسه خدمت : 13022125000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

10صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی شناسه خدمت : 17062132000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

9خدمات امور مشترکین صنعت آب شناسه خدمت : 13022126000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

8ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور شناسه خدمت : 13091451000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

7ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور شناسه خدمت : 13012124000

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

6ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی شناسه خدمت : 13021446000

0

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

5نظرسنجی خدمات شناسنامه دار

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/08

4نظرات مردمی روی پیش نویس های سیاسی و استانی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/12/20

3پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

میز خدمت نظرسنجی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/02/17