جمعه, 28 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال98
پیام مقام رهبری

آب از دریچه ...

تست صفحه دوم...

پس از آن در سال 1365 با ادغام شرکت آب مشروب بندرعباس در آب منطقه ای هرمزگان مشکل تامین و توزیع آب بزرگ ترین بندر ایران مرتفع گردید. لیکن مدیریت سیاسی استان مسئولیت تامین و توزیع آب دیگر بنادر و جزایر خلیج فارس را نیز به عهده این شرکت گذاشت که اهم فعالیت های آن خرید و نصب آب شیرین کن در بندرلنگه ، چارک ، بستک ، جزیره قشم و جزیره هرمز تعیین شده بود . لیکن ناهنجاریهای استفاده غیر مطلوب از آب شیرین کن ها و قیمت بسیار گران آب تولیدی آنها موجب شد تا از سال 1371 آب منطقه ای هرمزگان سیاست تامین و انتقال آب به بنادر و جزایر از فاصله های دورتر را وجه همت خویش قرار دهد که در این راستا طرح های آبرسانی به بندرعباس ، بندر خمیر ، بستک و نوار ساحلی خلیج فارس تا بندرلنگه و نوار ساحلی دریای عمان ، خط دوم آبرسانی میناب ـ بندرعباس ، خط لوله زیردریایی جزیره هرمز ، آبرسانی به دهستان فرامرزان ،‌دهستان کشار و غیره اجرا و به بهره برداری رسیدند . همچنین در این دوره طرح های کوچک تامین آب ، مهندسی رودخانه و تغذیه مصنوعی نیز اجرا گردید که در جای خود بسیار مفید فایده گردیدند . از مهم ترین این طرح ها می توان به طرح های تغذیه مصنوعی قلعه قاضی ، سرخون ، فارغان و سدهای کوتاه گاوبندی ،کهورستان و همچنین طرح مهندسی رودخانه میناب اشاره نمود. در فاصله بین سال های دهه 80 123456 مدیریت تقاضای آب و اجرای سیاست های صرفه جویی آب در بخش کشاورزی از طریق استفاده از سیستم های تحت فشار ( آبیاری قطره ای ) اهمیت زیادی پیدا کرد که با توجه به طرح های اجرا شده در این راستا متوسط مصرف آب در یک هکتار از 12000 متر مکعب در سال 1370 به رقم 9000 متر مکعب در هکتار در سال 1380 کاهش پیدا نمود که در نوع خود قابل توجه است.

پس از آن در سال 1365 با ادغام شرکت آب مشروب بندرعباس در آب منطقه ای هرمزگان مشکل تامین و توزیع آب بزرگ ترین بندر ایران مرتفع گردید . لیکن مدیریت سیاسی استان مسئولیت تامین و توزیع آب دیگر بنادر و جزایر خلیج فارس را نیز به عهده این شرکت گذاشت که اهم فعالیت های آن خرید و نصب آب شیرین کن در بندرلنگه ، چارک ، بستک ، جزیره قشم و جزیره هرمز تعیین شده بود . لیکن ناهنجاریهای استفاده غیر مطلوب از آب شیرین کن ها و قیمت بسیار گران آب تولیدی آنها موجب شد تا از سال 1371 آب منطقه ای هرمزگان سیاست تامین و انتقال آب به بنادر و جزایر از فاصله های دورتر را وجه همت خویش قرار دهد که در این راستا طرح های آبرسانی به بندرعباس ، بندر خمیر ، بستک و نوار ساحلی خلیج فارس تا بندرلنگه و نوار ساحلی دریای عمان ، خط دوم آبرسانی میناب ـ بندرعباس ، خط لوله زیردریایی جزیره هرمز ، آبرسانی به دهستان فرامرزان ،‌دهستان کشار و غیره اجرا و به بهره برداری رسیدند . همچنین در این دوره طرح های کوچک تامین آب ، مهندسی رودخانه و تغذیه مصنوعی نیز اجرا گردید که در جای خود بسیار مفید فایده گردیدند . از مهم ترین این طرح ها می توان به طرح های تغذیه مصنوعی قلعه قاضی ، سرخون ، فارغان و سدهای کوتاه گاوبندی ،کهورستان و همچنین طرح مهندسی رودخانه میناب اشاره نمود. در فاصله بین سال های دهه 80 ـ1370 مدیریت تقاضای آب و اجرای سیاست های صرفه جویی آب در بخش کشاورزی از طریق استفاده از سیستم های تحت فشار ( آبیاری قطره ای ) اهمیت زیادی پیدا کرد که با توجه به طرح های اجرا شده در این راستا متوسط مصرف آب در یک هکتار از 12000 متر مکعب در سال 1370 به رقم 9000 متر مکعب در هکتار در سال 1380 کاهش پیدا نمود که در نوع خود قابل توجه است .
 
 

 بازدید:187
تاریخ ثبت: 1395/07/10
آخرین به روزرسانی: 1395/07/10