چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

1397

قوانین حقوقی
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حمایت از کالای ایرانی 1397/01/20

1396

قوانین حقوقی
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1396/07/01

1395

قوانین حقوقی
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اسناد راکد 1395/01/18

1394

1392

1390

1389

1363

قانون توزیع عادلانه آب
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1363/08/19

1361

قانون توزیع عادلانه آب
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی فصل اول قانون توزیع عادلانه آب آیین نامه اجرایی فصل اول قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/26