پنجشنبه, 27 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال98
پیام مقام رهبری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
پروژه پایش و اندازه گیری شبکه سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی در استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/23

بازدید:36

نوبت سوم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دست مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/23

بازدید:19

نوبت دوم - مرمت و نگهداری از کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/04

بازدید:32

نوبت دوم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دست مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:24

نوبت اول -- خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی مورد نیاز جهت پروژه مطالعه سامانه هشدار سیلاب سدهای شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/26

بازدید:12

نوبت اول - خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ٥٠٠ دستگاه کنتور حجمی مکانیکی جهت نصب بر روی چاههای آب و نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:16

نوبت اول -پروژه طراحی و تدقیق سازی جهت مقطع کنترل در 28 استگاه هیدرومتری استان هرمزگان ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:30

مطالعات ژئوتکنیک سدهای مرک و شریفی مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:36

مطالعات ژئوتکنیک سدهای زرانی و برآفتاب مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:23

بازسازی و سرویس اساسی ٣٨ دستگاه ترانسفورماتور تاسیسات تامین و انتقال آب میناب، شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:18

پروژه گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاههای فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگیری از تخلفات بخش آب در استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:37

نوبت اول - مرمت و نگهداری از کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/21

بازدید:29

نوبت اول - انجام عملیات مرمت و علاج بخشی راه دسترسی به سد جگین مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/07

بازدید:45

نوبت دوم - خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی موردنیاز جهت پروژه مطالعه سامانه هشدار سیلاب سدهای شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:41

نوبت اول - خرید و حمل 1500 متر لوله چدن داکتیل به قطر 200 میلیمتر و فشار 25 بار مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:27

نوبت اول - خرید، حمل و باراندازی 5/3 کیلومتر لوله فولادی st٥٢ به قطر ١٦٠٠ میلیمتر و ضخامت 7/12 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:27

نوبت اول - تهیه ، حمل و بارگیری ٩٢٠٠ متر لوله grp با سفتی ٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠ و فشار کاری ١٠ بار به اقطار ٤٠٠، ٥٠٠، ٦٠٠، ٨٠٠ و ٩٠٠ میلیمتر به همراه اتصالات مربوطه مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:63

نوبت سوم - تعمیر و بازسازی ساختمانهای بهره برداری مجموعه سدهای شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:18

خرید و حمل کابل گرد افشان لاستیکی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:50

نوبت دوم - سرویس دهی حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پروژه های عمرانی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/10

بازدید:11

« 1 2 3 4 ... 5 17 » صفحه: