دوشنبه, 18 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
اقامه نماز
الف - ب- ایران
ملاقات با مدیرعامل
شعار آب
شعار آب
سدها
سدها
سدها
سدها
شعار سال98

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نوبت اول - ساماندهی مسیل های شهر بستک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/13

بازدید:14

نوبت دوم - تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال آب و سد خاکی حمیران مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:9

نوبت اول - عملیات حفاری، لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی در منطقه خور خورست فین بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/06

بازدید:9

نوبت دوم - انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه، باغبانی و نگهداری فضای سبز، سرایداری، آبدارخانه و تشریفات شرکت سهامی آب منطقه ی هرمزگان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/06

بازدید:8

پروژه انجام عملیات نقشه برداری جهت پروژه های مطالعاتی استان هرمزگان- قسمت دوم مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/04

بازدید:22

نوبت اول - ساماندهی رودخانه تلنگ با حفاظت بیولوژیک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/21

بازدید:44

نوبت اول - عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد کوتاه، سامانه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی سرچاهان (شهدادی) مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/21

بازدید:22

نوبت اول - خرید و حمل لوازم برقی و روشنایی موردنیاز تاسیسات آبی در دست بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/21

بازدید:21

پروژه پایش و اندازه گیری شبکه سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی در استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:24

عملیات تکمیلی نقشه برداری جهت پروژه های مطالعاتی استان هرمزگان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:24

تهیه نقشه اراضی تحت کشت چاههای کشاورزی واقع در محدوده های مطالعاتی پایلوت میناب ، رودان ، کهورستان ،شمیل تخت و جناح بستک استان هرمزگان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:23

نوبت اول - انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه، باغبانی و نگهداری فضای سبز، سرایداری، آبدارخانه و تشریفات شرکت سهامی آب منطقه ی هرمزگان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/06

بازدید:26

نوبت اول - اجرای دیوار محوطه ساختمان بهره برداری تغذیه مصنوعی قلعه قاضی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/24

بازدید:31

نوبت اول - تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال آب و سد خاکی حمیران مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/24

بازدید:24

تامین و اجرا پوشش رنگ اپوکسی صنعتی جهت تاسیسات تامین و انتقال آب بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/15

بازدید:27

نوبت اول - خرید، حمل و بار اندازی 2 کیلومتر لوله فولادی st37 به قطر 1600 میلیمتر و ضخامت 14/29 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:30

نوبت اول - مطالعات اقتصادی و فاز اول سد تاخیری تغذیه ای برآفتاب مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/08

بازدید:28

نوبت اول - خرید و حمل لوازم و تجهیزات کلرزنی و تزریق محلول مواد منعقد کننده تصفیه خانه میناب مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

بازدید:19

نوبت اول - شیرآلات و اتصالات موردنیاز طرح تامین آب شهر بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/17

بازدید:29

نوبت اول - پروژه مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی رودخانه های شمال و غرب استان هرمزگان- قسمت سوم مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:37

« 1 2 3 4 ... 5 18 » صفحه: