شنبه, 17 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رحلت امام
رحلت امام
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نوبت اول- ﻗﺮاﺋﺖ ادوات ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در ایستگاههای آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:14

نوبت اول - انجام عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده لوله فولادی به قطر 900 و 400 میلیمتر شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:25

نوبت اول - حفاری سه حلقه چاه نیمه عمیق دهانه گشاد داخل بند انحرافی جگین مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/27

بازدید:21

نوبت دوم - طرح اضطراری ساماندهی رودخانه های سدیج و گابریک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/20

بازدید:36

نوبت اول-عملیات تکمیلی سد درکاه بشاکرد و راه دسترسی آن مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/17

بازدید:66

نوبت دوم- سرویس دهی حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پروژه های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:42

نوبت اول - تهیه ،نصب و راه اندازی دستگاه اتوماتیک پایش مواد سمی در آب به روش بیومانیتورینگ با استفاده از ارگانیسم ماهی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/07

بازدید:36

نوبت اول - خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند (دوربین مداربسته) سد جگین مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/26

بازدید:51

نوبت اول - انجام امور خدماتی و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/16

بازدید:50

نوبت اول - عملیات اجرای فاز سوم طرح حفاظت چاه تغذیه مصنوعی مردمی دشت گزیر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/16

بازدید:34

نوبت سوم - عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد کوتاه، سامانه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی سرچاهان (شهدادی) مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/16

بازدید:35

نوبت اول - مناقصه و جذب سرمایه گذار جهت تکمیل و بهره برداری از مجموعه گنجینه آب استان هرمزگان با کاربری تلفیقی موزه-رستوران مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/07

بازدید:31

نوبت اول -سرویس دهی حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پروژه های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/06

بازدید:41

نوبت اول - جذب سرمایه گذار واگذاری تامین مالی، مطالعه و طراحی، ساخت و ایجاد، بهره برداری و نگهداری از طرح آبرسانی به مصارف صنعتی غرب بندر جاسک از سد جگین به بخش خصوصی ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/29

بازدید:70

نوبت اول - جذب سرمایه گذار طرح تامین منابع مالی و ساخت ساختمان امور بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/29

بازدید:34

نوبت سوم - تکمیل سد خاکی حمیران و کانال انتقال آب بنو و سازه های وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:46

نوبت اول -خرید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه شتابنگار سد استقلال مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:46

نوبت دوم - ساماندهی مسیل های شهر بستک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/15

بازدید:54

نوبت اول - بازسازی تابلوها و سیستم برقی چاههای کمک کانال رودان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/10

بازدید:36

نوبت دوم - عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد کوتاه، سامانه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی سرچاهان (شهدادی) مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/09

بازدید:49

« 1 2 3 4 ... 5 19 » صفحه: