جمعه, 29 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال98
محرم98
محرم98
محرم
شنا ممنوع

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نوبت اول - خرید و حمل لوازم و تجهیزات کلرزنی و تزریق محلول مواد منعقد کننده تصفیه خانه میناب مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

بازدید:10

نوبت اول - شیرآلات و اتصالات موردنیاز طرح تامین آب شهر بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/17

بازدید:19

نوبت اول - پروژه مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی رودخانه های شمال و غرب استان هرمزگان- قسمت سوم مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:18

نوبت اول - پروژه مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی رودخانه های شرق استان هرمزگان- قسمت سوم مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:17

نوبت اول - پروژه مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب جاسک غربی و شرقی و گابریک استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:34

نوبت اول - پروژه مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب بین المللی شیدفر استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:16

نوبت چهارم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دسترا مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/28

بازدید:26

نوبت اول - عملیات تکمیلی طرح لوله گذاری خط انتقال سبز پوشان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/28

بازدید:45

نوبت اول - خرید، حمل و بار اندازی ٥ / ٦ کیلومتر لوله فولادی st37 به قطر ٩٠٠ میلیمتر و ضخامت ٨ میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:38

نوبت اول - عملیات مرمت و لایروبی کانال های شبکه آبیاری و زهکشی میناب مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:30

پروژه پایش و اندازه گیری شبکه سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی در استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/23

بازدید:87

نوبت سوم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دست مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/23

بازدید:31

نوبت دوم - مرمت و نگهداری از کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/04

بازدید:40

نوبت دوم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دست مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:31

نوبت اول -- خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی مورد نیاز جهت پروژه مطالعه سامانه هشدار سیلاب سدهای شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/26

بازدید:15

نوبت اول - خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ٥٠٠ دستگاه کنتور حجمی مکانیکی جهت نصب بر روی چاههای آب و نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:22

نوبت اول -پروژه طراحی و تدقیق سازی جهت مقطع کنترل در 28 استگاه هیدرومتری استان هرمزگان ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:40

مطالعات ژئوتکنیک سدهای مرک و شریفی مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:41

مطالعات ژئوتکنیک سدهای زرانی و برآفتاب مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:28

بازسازی و سرویس اساسی ٣٨ دستگاه ترانسفورماتور تاسیسات تامین و انتقال آب میناب، شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:22

« 1 2 3 4 ... 5 17 » صفحه: