چهارشنبه, 29 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:

استفاده از آبشیرینکن بندرعباس نقطه عطف تولید آب در استان است/کاهش...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان بیان کرد: بهره برداری از آبشیرینکن بزرگ بندرعباس نقطه عطفی در تامین آب استان و شهر بندرعباس است.

در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی :

هم‌اندیشی‌ها در حوزه روابط عمومی باید به هم افزایی بینجامد

در دیدار مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی مطرح شد:...

شانزدهمین جلسه فصلی دبیران هیئت های ورزش صنعت آب و برق کشور تشکیل...

دبیر هیئت ورزش شرکت آب منطقه ای هرمزگان در شانزدهمین جلسه فصلی دبیران هیئت های ورزشی صنعت آب و برق کشور حضور یافت.

در راستای تأمین آب طرح های آبزی پروری و کشاورزی، صنعتی ؛

بازدید معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای هرمزگان از طرح های ...

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی و مدیر اداره منابع آب شهرستان رودان از طرح های آبزی پروری و کشاورزی، صنعتی شهرستان...