دوشنبه, 22 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سدها
سدها
سدها
سدها
شعار سال98
محرم98
محرم
شنا ممنوع
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
فرهنگ استفاده از آب را عمومی کنیم

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تاکید کرد:

فرهنگ استفاده از آب را عمومی کنیم

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان گفت: به منظور صیانت از منابع آب باید نوع نگاهمان را نسبت به منابع تغییر داده و فرهنگ استفاده از آب را عمومی کنیم.

حفاظت از منابع آبی موجود به بهترین شکل ممکن

مدیرامورآب منطقه ای بستک تاکید کرد:

حفاظت از منابع آبی موجود به بهترین شکل ممکن

مدیر امور آب شهرستان بستک گفت : منابع آبی زیر زمینی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حفاظت از آن جزء اولویت اصلی شرکت آب منطقه ای است .

برداشتهای بی رویه از بستر رودخانه ها تبعات جبران ناپذیری دارد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هشدار داد:

برداشتهای بی رویه از بستر رودخانه ها تبعات جبران ناپذیری دارد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان گفت: برداشتهای بی رویه از مصالح رودخانه ها تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد که انتظار می رود با توجه به آغاز فصل بارندگی...

بیشترین میزان بارندگیهای اخیر در پهنه دشت میناب بوده است

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای هرمزگان:

بیشترین میزان بارندگیهای اخیر در پهنه دشت میناب بوده است

محمد رضا ایدون مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: آمار بارندگیهای ثبت شده در ایستگاههای شرکت آب منطقه ای هرمزگان نشان دهنده وقوع بیشترین میزان بارندگی...

افزایش حجم آب برخی از سد های استان

به دنبال بارندگیهای اخیر اتفاق افتاد:

افزایش حجم آب برخی از سد های استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: بارندگی‌های اخیر فقط موجب آبگیری برخی از سدهای استان شده است.